Wednesday 12 June

Community gardening

Cyfle i gael sgwrs, panad, cymdeithasu yn yr awyr agored, a gwneud tipyn bach o arddio. Gwenllian.yrorsaf@gmail.com

Pob Dydd Mercher, Yr Ardd Wyllt, Penygroes – 10yb tan hanner dydd.

An opportunity to have a chat, a cup of tea, socialise outdoors, and do a bit of gardening. Gwenllian.yrorsaf@gmail.com

Every Wednesday, Yr Ardd Wyllt, Penygroes – 10am to noon.

 

Event Overview

Wednesday 12 June

10:00 am - 12:00 pm

Penygroes, Caernarfon, UK

Get directions on Google Maps

Event type

  • Family friendly
  • Free event

Share Event

Add to calendar